Ottumwa

 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 4
 • 5
 • 6
  TBD
  @U.S Cellular Center
 • 7
 • 8
  TBD
  @U.S Cellular Center
 • 9
  TBD
  @U.S Cellular Center
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24